• Pasia

SUVENÍRY

Propagačné hrnčeky miest, obcí, firiem, produktov a pod.

Hrnčeky sa dodávajú v kartónových krabičkách.