Galéria našich prác pre FARNOSTI A KOSTOLY:

Knihy a brožúrky:

Kniha Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda

Kniha Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda

Kniha Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda

3D nápisy na budovy, označenia budov, tabule:

3D nápis nad vchodom do semiára

3D nápis v Ľutine

tabuľa s nápisom na Hore Zvir

informačné tabule na Hore Zvir v Litmanovej

informačné tabule na Hore Zvir v Litmanovej

Plagáty a letáky:

Plagát

Plagát

Plagát

Letáčik A4 skladaný na tri časti

Letáčik A4 skladaný na tri časti

Plagát

Upomienkové predmety:

Ikony:

Mária Ustavičnej pomoci

Klokočovská Mária

Krásnobrodská Mária

Ježiš Kristus

Mária Matka ticha

Krst Ježiša v Jordáne

Ukrižovanie

Panna Mária z Litmanovej

Vzkriesenie

Vzkriesenie

sv. Kozma a Damián

mix ikon

ikona bl. Budka

Kríže:

Rôzne ďalšie práce:

pečiatky pre drevené chrámy

SANZI s.r.o.

PREŠOV
sanzi@sanzi.sk
www.sanzi.sk

E-shop: www.pasia.sk

Návrh a výroba reklamy podľa Vašich predstáv …

Návrh a výroba originálnych reklamných predmetov podľa Vašich požiadaviek …